Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli alımı başladı! Başvurular ne zaman sona erecek?

Boğaziçi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar ‘da yer alan ek 2’inci hususunun (c) fıkrası uyarınca Bürü işçisi alımı yapacağını açıkladı. En az lisans mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, KPSS puan sıralamasını temel alarak takım için görevlendirme yapacak. Müracaat kaideleri ve merak edilen ayrıntılara ise haberimizde yer verdik.

BAŞVURU BİÇİMİ VE TARİHİ

Boğaziçi Üniversitesi Ofis İşçisi müracaatları 6 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 20 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Aday üniversitesinin Güney Yerleşke Etiler Kapı Girişinde yer alan müracaat noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Fotoğraflı Müracaat Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma yahut Mezuniyet Dokümanının onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

5. 2020 KPSS İmtihan Sonuç Belgesi

6. SGK Hizmet Dökümü

7. Sıhhat Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

  • İlanda belirtilen genel ve özel kurallar ile 657 Sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.

  • Adayların son müracaat tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması,

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olması,

  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya mani bir durumu olmamak,

  • Erkek adaylar için askerlikle münasebeti bulunmamak,

  • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  • Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

  • Görevini yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir