İTÜ’de bölüm başkanının görevden alınmasına protesto: Hocamız yalnız değil

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kent Bölge Planlama Kısmı Lideri Prof. Dr. Funda Yirmibeşoğlu’nun, kısmın hükümetin sarsıntı bölgesinde tekrar yapılaşmayla ilgili kararlarını eleştirdiği bir bildiri yayınlamasının akabinde misyondan alınması ve bildiriyle ilgili soruşturma açılması üzerine üniversitenin Taşkışla yerleşkesinde basın açıklaması yapıldı.

Öğrencilerin de dayanak verdiği Eğitim Sen açıklamasının tamamı şöyle:

“24 Şubat günü Resmi Gazete’de harika hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ait yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine yönelik zelzele bölgesinde bilimsel ve toplumsal yanı düşünülmeden, acilen yine başlanan yapılaşmaya rağmen İTÜ Kent ve Bölge Planlama akademisyenleri tarafından bir bildiri yayınlandı.

Yayınlanan bildiride, kanunlarla korunan orman ve mera alanlarının değişime açılabileceği, mülkiyet haklarının yeni alanlara transferinde oluşan belirsizlikle bir arada süratli yapılaşmayla haksızlıklar oluşabileceği, bakanlıkça onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklemeksizin uygulamanın yapılabileceği vurgulandı. Bu kararnamede plansız kentleşmenin yasallaşacağından, tüm yetkilerin tek elde toplanacağından bahsediliyordu.

Bildirinin yayınlanmasından 2 gün sonra kısmın sitesine İTÜ Bilgi Süreç Daire Başkanlığı tarafından erişim mahzuru getirildi ve bildiri kaldırıldıktan sonra tekrar erişime açıldı. Salı günü ise üzülerek öğrendiğimiz üzere kısım liderimiz vazifeden alınmış ve hakkında soruşturma açılmıştır.

Binlerce insanın vefatıyla sonuçlanan, kentlerin yok olduğu bir sarsıntı yaşadık. Böylesi bir yıkımın akabinde yeni hayat alanlarının oluşturulması, kentlerin tekrar kurulması işin uzmanların; kent plancılarının, mimarların, inşaat mühendislerinin dahil olmasıyla, bilgi ve tecrübelerini bir ortaya getirilmesiyle olacaktır. Kent planlama kamunun faydası için çalışmayı gerektirir. Planlama süreçlerinde halkın da kelam hakkının olması gerekir. Bahsi geçen kararname halka itiraz hakkı dahi sunulmadan toplumun gereksinimlerini ve isteklerini yansıtmayan, bilimsel ve sağlıklı bir planlamadan uzak kentler oluşmasına sebep olacaktır. Hele ki Marmara Zelzelesi üzere daha da büyük yıkıma sebep olabilecek afetler kapıdayken uzman görüşlerine olan muhtaçlık daha da artmıştır.

Rant siyasetlerinin sonucu olan kentlerin yıkılması sırf yapı stoklarının yıkılmasından ibaret değildir. Toplumsal, kültürel manada da bir yıkım demektir. Halkın süreksiz ve kalıcı olarak nerelerde barınacağı, sosyal- kültürel yerlerin nasıl oluşturulacağı, kamu hizmetlerinin nasıl sağlanması gerektiği üzere mevzular fakat kent planlamayla sağlanabilir.

Böyle bir periyotta bilimin yuvası olan üniversitelerimizin susması beklenemez. Zelzele haberinin çabucak akabinde tüm İTÜ öğrencileri ve hocaları hem sarsıntı bölgesine yardım organize etmekten süreksiz barınma alanlarının dizaynına kadar bir çok mevzuda seferber olmuştur. Bugüne kadar sarsıntı bölgesiyle dayanışan İTÜ bileşenleri bundan sonra da dayanışmaya devam edecektir. Bu bağlamda İTÜ Kent ve Bölge Planlama Kısmı hocalarımız 28 Mart tarihinde bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride planlamanın çok boyutlu olduğundan, bölgedeki canlı ömrü ve kültürel yapıya uygun bir planlama sürecinin izlenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu doğrultuda kendi görüş ve tekliflerini İTÜ Kent ve Bölge Planlama Kısmı sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır.

İTÜ Kent ve Bölge Planlama akademisyenlerinin yayınladığı bildirinin kaldırılarak kısım liderimizin vazifeden alınması ve hakkında soruşturma açılması, Alanında uzman Bilim insanlarının bahse dahiliyetine dair yapılan engellemeler ve soruşturmalar kabul edilebilir değildir. Bugüne kadar rant ve sermaye odaklı bir yapılaşma olması sarsıntının yıkıcılığını arttırmış, zelzele sonrasında ise bölgeye kâfi müdahale yapılmamıştır. Zelzelenin yaralarını sarmak içinse hocalarımızın teklifleri canlı ömrünü önceleyen bir planlamayı sağlamaya yöneliktir. Akademiyi susturma gayretlerinin karşısında hocalarımızın yanındayız!
Bugün hocamızın yalnız olmadığı göstermek için bir ortaya geldik. İTÜ Bileşenleri olarak İTÜ akademisyenlerinin iradesine sahip çıkıyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar da birlikte gayret etmeye devam edeceğiz.

Taleplerimiz şunlardır:
-Bölüm lideri hocamızın misyonuna iade edilmesi ve soruşturmanın geri çekilmesi
-Karar sistemlerine üniversite bileşenlerinin dahiliyetinin sağlanması
-Üniversite bileşenlerinin iradesini bastırmaya yönelik baskı ve yasaklamaların son bulması”

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir