Uyanış Zamanı: Eşitlik ve Özgürlük

Her büyük kaos, yas, felaket, savaş sonrası toprağın, insanın, yapıların, sistemlerin yine doğuş için uyanış vakti gelir. Bu kere sizlere kolektif yas devri sürerken, içinden çıkış yollarından birinden bahsetmek istiyorum,

Yeni birlik hali ve yeni insan için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bayanların Erdemsel Güçlenmesinin neden büyük bir kaldıraç tesiri yaratacağını aktaracağım.

Daha evvelki yazılarımı takip ettiyseniz Anadolu’dan başlayacak olan bir dişil uyanışı aktarmış ve bunun insanlığa olan yararlarını anlatmıştım. 

Odaklandığım alan prestiji ile niyetim insan sıhhati, yerkürenin canlılığı ve yenilenmesi, dünyevi yapılarımızın olgunlaşması, toplumsal ve aile yapılanmalarının geleceği, yalnızca azınlığın gereksinimlerine değil bütünün yararına hizmet edebilmeleri ve kolektif spiritüel tekamülümüz,  hepsi cinsiyet eşitliğinin ve bayanların erdemsel olarak toplumun her yerinde güçlenmesinden geçiyor..

Hilary Hart’ ın söylediği üzere: ‘Kadınların spiritüel gücü, istikrarı bozulmuş bu dünyada eksik bir kesim…..’

Bunun manasını size bu kez 3 hususta aktarmaya çalışacağım. 

1. Zıtlıkların varlığı ve birliği

Evren ve dünyadan genelden özele, büyük fotoğraftan küçük resime aslında her şey ZITLIKLAR , aykırılıklar içinde oluşuyor. Yani vefat de var, canlı olmak yaşamak da, acı var, yaşadık büyük acılar, haz var,  uygun de var, makûs de, karanlık aydınlıkta kimi açılardan GÜZEL Kİ var.. Sorguluyoruz bu kadar kötülük niçin var? Zira sanki zıtlıkların bütünlüğü için zıt taraflar gereğince varlık gösteriyor mu? Yani kötülük kadar gereğince güzellik var mı? 

Çünkü şayet zıtlıklar istikrarlı bir biçimde varsa zihin ve kalp ( sağ ve sol beyin ) birbirini denetler, böylelikle bir TUTARLILIK yakalanır. Zira aslında bütün yaratım da bu iki zıtlıktan oluşuyor. Erkeğin eylemsel spermi bayanın durağan yumurtasıyla buluşabildiği üzere.. Yani durağanlık ve eylemsellik bir ortada.. 

“Kendini denetlemeyenler için bilgelik yoktur. Zihnini denetlemeyi bilmeyen insan özgür olamaz. Özgür olmayan bir insan nasıl keyifli olabilir? “ -Bhagavad Gita-

Demekki zıtlıklar denetleme getiriyor. Münasebetiyle istikrar getiriyor. Hatta memnunluk, refah getiriyor. Denetlemenin olmadığı yerde çarpıklık, cehalet, kötülük karar sürüyor. 

Her şey hayatta NEDENSELLİĞİN üzerine şurası ise bizler dünyanın pek çok yerinde bugün zıtlıkların var olmadığı ortamlardaki sonuçları yaşıyoruz demektir. Zıtlıkların istikrarla var olabildiği ortamlarda ise nasıl medeniyetler olabildiğini hepimiz görüyoruz. 

Kritik husus da işte tam bu: ZITLIKLAR var olmalı. Hem de sürdürülebilir bir biçimde var olmalı ! Halbuki cinsiyetlerin tarihi ve sosyolojik evrimleşmesine bakarsak (ki bunu beni tanıyanlar bilir saatlerce anlatabilirim, eğitimlerde konuşmacılıklarda yaptığım gibi) Anayanlı toplumlardan Ataerkil toplumlara giderken sahip olunan zıtlıklar birliği kaybolmuş. Zira zıtlıkların varlığı kaybolmuş.. Yani bir tıp toplumsal cinsiyet monarşisinden bahsediyoruz. Bizler şu an Sanayi ihtilali sonrası bilhassa onca gayrete karşın hala çağdaş dünyada ERİL İKTİSADIN, ERİL DAVRANIŞLARIN VE TABİKİ SEÇİMLERİN hakim olduğu hayatlarımızda  DİŞİL İKTİSAT, DİŞİL FAZİLETLER , DİŞİL Güçten ne kadar bahsedebiliyoruz? Münasebetiyle ZITLIK dediğimiz şey cinsiyetler ve onların yarattığı dünyada, günümüzde yok. Olan ortamların nasıl yükseldiğini, nasıl güçlendiğini de görüyoruz. 

WEF ( Dünya Ekonomik Forumu ) Cinsiyetler ortası fark raporuna nazaran ekonomik, toplumsal, sıhhat, eğitim alanında 132 yıl fark var. Yani zıtlık varlığı dünyada yok. Fakat bu farkın az olduğu Avrupa ülkelerine baktığımızda iyilik düzeyinin yüksekliğini hepimiz biliyoruz. Onlar da felaketlerden çıktılar. Onlar da yıllar süren ve milyon kayıplar verilen 2. Dünya savaşı yaşadılar. Neyi yanlışsız yaptılar da zıtlıkların varlığını ve bütünlüğünü hem sosyo-kültürel hem ekonomik, güvenlik, hem de toplumsal memnunluk ile yaşıyorlar? 

Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerinin 3. ve 5. Hususu ile hedeflenen eşit düzgün ömür imkanları ve cinsiyet istikrarı ile varlık sürdüren jenerasyonlar yarattıkları için olabilir mi?  

Tarihte her şey kendini gösteriyor. Yalnızca TEKERRÜRÜNE MÜSAADE VERMEMİZ GEREKİYOR! 

Tarihteki bütün zaferlerde TEKRAR DOĞUŞUN kaynağın da yapıcılık ve yıkıcılıkla bir ortaya geliyor. Fakat bu formda muzaffer olunuyor. Bunun için de tüm önderlerde, idarelerde eril ve dişil yetkinlikler bir ortada.

Bakın Girit’de ki Minos Medeniyeti ( Girit Hint-Avrupa göçlerinden yani ataerkil akımlarından en son etkilenen medeniyettir ) elinde çift taraflı baltayla orduları, toplumları yönettiğini görürsünüz. Halbuki ki eril sistem, toplumlardaki dişil varlığı pasif hale getirmiş olduğu için bu güçlü bayan örneklerinin birçoklarını da maalesef tarihin sayfalarına kapattı. İşte artık o sayfalardan, güçlenerek tekrar çıkıyor…

2. Eril tertip ne getirmiş ne götürmüş? Ne üzere sonuçlar yaşıyoruz?

Eril tertibin en kıymetli getirdiği KAYGI hakimiyetidir. Sevgi ve şefkat gücü baskılanmıştır. 

Aşırı Erilliğin getirdiği en değerli davranış modelleri : Baskıcılık,  Bireyselcilik, Çıkarcılık, Materyalizm, Ayrımcılık, Şiddet,  Doyumsuzluk, Çok Haz odaklı tavır ve davranışlar, özetle TOPLUMSAL ZEHİRLENME HALİ… ( Onedio’daki yazılarımda ve YENİ DİŞİL KİTABIMDA sana aktardığım üzere.) 

Aslında bu duyduğunuz davranışların hepsi ENDİŞE temelli davranışlar. Tüm bu eğilimler, kendini erkek vücut formunda göstermekle birlikte, bayan vücut formunda erilleşme eğilimi gösteren bayanlarda da görülüyor. 

Sonuç ise hayli vahim: Mental manada ve fizikî manada istikrarlı olmayan hasta bayan ve erkek vücutlar. 

Bu ne demek? Yeryüzünü koruyan, doğayı, tabiatı, canlıları besleyen, yaratan yalnızca tüketmeyen kararlardan uzak olmak demek.  İstikrarsız bağlar demek. Bir o kadar bayan ve erkek vücudunda ruhsal kaynaklı sıkıntılar demek. 

Yani işin özeti şu; Eril nizam tabiatın doğasıyla oynadığı üzere İNSAN TABİATINI DA ÖZGÜNLÜĞÜNDEN, SIHHATİNDEN UZAKLAŞTIRDI!  

Dünya coğrafyasında Çatalhöyük de gördüğünüz o tahta oturmuş, iki aslanla korunan doğurganlığı, rahmeti sembolize eden bayan nerede? Bugün dünyada INFERTILITE, DOĞURGANLIK probleminin Dünya Sıhhat Örgütü datalarına nazaran en yüksek oranının başta Türkiye, sonra Peru ve Fas’ın da yaşandığını biliyor muydunuz? 

Neden ? Zira bizler her şeyin birbirine bağlı olduğunu unuttuk! 

Neden sonuç bağı ya da tesir reaksiyon maddesine nazaran her şey birbiriyle bağlı.. Bayan vücudu ve bilgeliğinin temel ögesidir bu. Yaratım bayan vücudundaki birbirine olan bağlılıkla meydana gelir. Zira bayan vücut formunda vajina, rahim, yumurtalıklar, göğüsler vücutta doğal bir bağdadır. Bir bebeğin oluşumunu ve dünyaya geldiğindeki beslenebilme potansiyelini  düşünün.. 

Peki bayan vücut formu ATAERKİL YANILGILARdan dolayı ne durumda ?

Öncelikle bayanlar ruhsal bir esarette. Gerçek manada ÖZGÜR değil. Eril davranış örüntülerinin ortasında VAR olmaya çalışıyor yalnızca….

DELOİTTE un araştırmalarına bakıyoruz, en özgür olduğunu söyleyen bayan bile MİKRO AKINLARA uğruyor. Kelamları kesiliyor, aşağılanıyor.. Bunun oranı rapora nazaran hiç de küçümsenmeyecek kadar yüksek… %59. 

İşimiz çok arkadaşım. Daha uzun bir yolumuz var. Daha evvelki yazımda belirttiğim üzere bu yol uzun salınımlı, çok katmanlı bir yol…

3. Bayanların içten dışa spiritüalliklerini de kabul ediyor olmaları gerekiyor!

ANADOLU’DAN BAŞLAYAN BİR DİŞİL UYANIŞ diyorum. Sebebi, zira bu potansiyel güç var. 

Bu uyanışın başlama sebebi Anadolu’nun ziyan görmesi tahminen de. Toprak Ana yara aldı ve artık tahminen de VAZİFEYE çağırıyor herkesi. Ya sen de bu vazifeler ortasından kendine bir seçim yaparsın ya da kurban psikolojisiyle söylenip durursun. Seçim senin. 

Yeni İNSAN’ın yaratılmasında dişil faziletlerin varlığının eril faziletlerin yanında olması kıymetli olacak..

Dişil faziletler olan süreç odaklılık, bütünsellik, hassaslık, empati, şefkat, dirlik, sistem maalesef böylesi acılar çekilirken yükselecek. Zira herkesin buna gereksinimi var. Gencin, yaşlının, çocukların.

Rahim Gücü; şefkatle alan, yaratan ve büyüten göğüs ve kalp gücüyle de besleyen ve büyütendir. Dişil gücün temeli budur. YENİ DİŞİL Kitabında bunun tüm tarihi, sosyolojik açıdan ve uygulamalarla aktivasyonunu aktardım. 

Öz şefkat ve şefkatin hepimizi aydınlığa taşıyacağına inanıyorum. Buradan hareketle bayan vücutlarının şifalanacağını ve yeniden şifa vereceğini düşünüyorum. 

Böylelikle YİNE Doğuşlara vesile olacağımızı düşünüyorum. Evvelden, yani kadim bilgeliklerden öğrendiklerimizi bugünün kurallarına ve gereksinimlerine uyarlayarak, yeniyi birlikte inşa ederek..

Eski araçları örneğin insanlık ideolojisini, toplumsal yapılanmayı, RITUELLER, RUTINLERİ doğal kaynaklarla şifa, meditasyon üzere araçları hayatımıza alarak spiritüalliğimizle özümüzdeki hakikate tekrar erişmeliyiz. 

Tüm uygulamalar senin için Goddess aplikasyonunda var. Şayet bizlerle toplu bir meditasyona katılmak da istersen, yarın akşam ( 21 Şubat akşamı saat 22:00 de ) aşağıya bıraktığım linkle birlikte fiyatsız canlı meditasyona katılabilirsin. 

Join our Cloud HD Görüntü Meeting

Kutsal Dişilin Şefkati ile Kendine ve Herkese Şifa anlatım ve özel meditasyonunda buluşalım. 

LinktreeInstagram

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir