Yargıtay Başkanlığı “2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı” basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi

Yargıtay Lideri Akarca; yıllık bilgilendirme toplantıları düzenlemenin, yargının şeffaflığının ve topluma karşı hesap verilebilirliğin bir gereği olduğunu söz etti. Basın toplantısının maksadının, Yargıtay‘ın geçen yıl içinde yapmış olduğu faaliyetler, karşılaşılan zorluklar ve bunları aşmaya yönelik tedbirler ile Yargıtay‘ın yargı ıslahatı çalışmalarını içeren yıllık değerlendirmelerin yapılması olduğunu vurgulayan Akarca; Gerekçeli Karar Yazım Rehberi, İçtihat Merkezi, standartlaşma çalışmaları ile insan kaynakları ıslahatı, belge inceleme, rapor hazırlama, müzakere teknikleri ve oryantasyon üzere çeşitli bahislerde gerçekleştirilen eğitim programları konusunda medya mensuplarını bilgilendirdi.

İşte Yargıtay Başkanlığı 2022 Faaliyetleri

Basın ve Halkla Bağlantılar Ofisinin Faaliyetleri;

“Yargıtay Başkanlığı Medya Yansımaları” ve Gazetelerin Manşetleri, Gündem ve Köşe Yazılarının bulunduğu “Medya Gündemi” başlıklı 2 bülten 365 gün hazırlanmıştır. Toplam 103 haber metni yazılmış, bunlardan 74’ü Web sitemizde paylaşılmıştır. İntranette toplam 137 aktiflik haberi paylaşılmıştır. 98 Twitter haber paylaşımı yapılmıştır. 3 Basın açıklaması yapılmıştır. İki dergiye röportaj verilmiştir.

BÖLGESEL İÇTİHAT FORUMLARI VE SEMPOZYUNLAR

2022 yılı içerisinde 6 bölgesel içtihat forumu, bir ulusal içtihat forumu, bir sempozyum, bir çalıştay ve ulusal ve bölgesel İçtihat forumlarından çıkan sonuçların uygulanmasına yönelik elik bir çalışma kümesi toplantısı yapılmıştır bunlardan 4 bölgesel içtihat forumu, ulusal İçtihat forumu ve izleme çalışma kümesi toplantısı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir

GEREKÇELİ KARAR YAZIM REHBERİNE AİT ÇALIŞMALAR

Hukuk ve ceza daireleri bakımından iki başka komite halinde yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan gerekçeli karar yazım rehberinin tanıtım semineri Yargıtay daire liderleri ve üyelerinden oluşan 356 kişinin iştirakiyle konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Akabinde daire liderleri Yargıtay üyeleri tetkik yargıçları ve çalışandan oluşan toplam 2068 bireye yönelik olarak gerekçeli karar yazımına ait 10 farklı seminer düzenlenmiştir Bunun yanında gerekçeli karar yazım rehberi kitap olarak basılmış ve mensuplarımıza dağıtılmıştır. Rehbere uygun formda karar şablonları oluşturularak UYAP ortamına yüklenmiştir.

YARGITAY İÇTİHAT MERKEZİ

5-Son beş yıl içinde Yargıtay Kararları Mecmuasında yayımlanan kararların etiketlenmesi süreci yapılmıştır

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Gerçekleşen Çalışma Toplantıları ve Eğitimler muhtaçlıkları belirlenmiştir. Yargıtay’ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında çok sayıda toplantılar ve çalışmalar yapılmıştır bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; ferdi görüşmeler Odak Grup1 görüşmeleri iş tahlili toplantıları Yargıtay’ın eğitim gereksiniminin belirlenmesi için eğitim ve eğitim tahlili çalışmaları modül geliştirme toplantıları yapılmıştır Ayrıyeten Yargıtay’ın çalışma yöntemleri kuralları ve uygulamalarının gözden geçirilmesi hedefiyle hazırlık çalıştayı yapılmıştır. Ayrıyeten Yargıtay’ın eğitim stratejisi hareket planını geliştirmek üzere daire liderleri üyeler tetkik yargıçları Cumhuriyet savcıları ve çalışanla toplam 4 toplantı yapılmış bu toplantılara 30 kişi katılmıştır.

KOLAYLAŞTIRICI EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

26 başka eğitimle Yargıtay daire liderleri, üyeleri, tetkik yargıçları, Cumhuriyet savcıları ve işçiye yetişkin eğitimi müzakere sistem ve teknikleri oryantasyon belge inceleme rapor yazma ve gerekçeli karar yazma belge ön inceleme tebliğname ve itiraz name hususlarında kolaylaştırıcı eğitimleri verilmiştir Bu eğitimlere toplam 151 kişi katılmıştır. Ayrıca5 başka kolaylaştırıcı yenileme eğitimiyle gerekçeli karar yazma konusunda 60 iştirakçiye yenileme eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin sonunda tüm iştirakçilere anket uygulanmıştır. Yargıtay’ın hizmet içi eğitim müfredatının modüllerinin ve gereçlerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra 6 farklı toplantı ile de Yargıtay’ın hizmet içi eğitim müfredatının modüllerinin ve gereçlerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu 6 toplantıya Yargıtay daire liderleri üyeleri tetkik hakimi ve Cumhuriyet savcıları ile yazı işleri müdürü ve bilgi süreç çalışanından oluşan toplam 67 kişi katılmıştır. Vazife tarifleri ve iş tahlilleri belirlenmiştir.

Yargıtay üyeleri, tetkik yargıçları, Cumhuriyet savcıları ve işçinin oluşturduğu toplam 174 kişinin iştirakiyle çeşitli toplantılar düzenlenmiş pak mahkemelerinde misyonlu olanların misyon tarifleri ile yetki sorumluluklarının ele alınması suretiyle iş tahlillerinin yapılması sağlanmıştır.2 Vazife tarifleri ve iş tahlilleri kitap haline getirilip basılmış ve mensuplarımıza dağıtılmıştır.

HUKUK KLİNİKLERİ

Etik Şeffaflık ve İnanç Projesi Kapsamında İki üniversitenin3 hukuk fakültelerinden 141 öğrenciye yönelik düzenlenen yargı etiği hukuk kliniği ile yargı etiği eğitimi verilmiştir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yurtdışından gelen heyetler:

Toplam14 ülkenin yargı ve/veya yüksek mahkeme temsilcileri 16 heyet halinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir.

(Bulgaristan, Makedonya, Kazakistan, Pakistan, İtalya, Bosna-Hersek, Katar, Almanya, Küba, Azerbaycan, Belçika, Rusya, Macaristan, Libya)

Yurtdışına yapılan ziyaretler:

Kuveyt ve Fas Yüksek Mahkeme Başkanlığına ve ayrıyeten proje kapsamında İtalya’nın yargı kurumlarına ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Yurtiçi heyetler

31 üniversiteden 1480 kişi Yargıtay başkanlığını ziyaret etmiştir. Ayrıyeten iki kurumdan 58 kişi Yargıtay başkanlığını ziyaret etmiştir

Stajlar ve Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitimler

2022 yılında 576 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı Yargıtayda staj yapmıştır.

146 hakim ve Cumhuriyet savcısı meslek için eğitime katılmıştır.

12 üniversiteden toplam 101 öğrenciye Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında staj eğitim programları düzenlenmiştir.

Hizmet içi eğitimler kapsamında toplam 8 programla 496 işçiye eğitim verilmiştir.

Törenler

Eylül ayında isimli yıl açılış merasimi yapılmış, 23 Daire lideri ve üyemizin emeklilik merasimleri gerçekleştirilmiştir.

Kitaplar

Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi

2100 adet basıldı

Eğitim Modülleri

Basım sürecindedir.

Karşılaştırmalı Müracaat Rehberi

Çevirisi tamamlandı, basım sürecindedir.

Temel Durum Kıymetlendirme Raporu

500 adet

Hâkimlerin Toplumsal Medya Kullanımı

1000 adet

Görev Tarifleri ve İş Tahlilleri

• lider, üye, hâkim ve Cumhuriyet savcıları

• personel

1500 adet lider, üye, hâkim ve Cumhuriyet savcıları için

2000 adet işçi için

Toplamda 3500 adet kitap basıldı

Diğer Uluslar ortası Faaliyetler

Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Enstitüsü-Yargıtay ismine İdare Heyeti üyeliği kapsamında;

Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm toplantılara katılınmış ve katkı sağlanmıştır. Enstitünün oluşturduğu global ağ çalışmaları ile web sayfası çalışmalarına dayanak olunmuştur.

Yılda bir gerçekleştirilen yarışta heyet misyonu yapılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir