Üroloji uzmanı uyardı: Prostat kanseri erken evrede belirti göstermez

Yaş aldıkça prostat kanseri riskinin artığını söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, “Prostat kanseri erken evrelerinde hiçbir belirti yahut semptom göstermeyebilir. 50 yaşından sonra daha sık görülür. Şimdi belirlenemeyen nedenlerden ötürü, siyahi erkekler öteki ırklara nazaran daha fazla prostat kanseri riskine sahiptir” dedi.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Lider Çinar, prostat kanserinin anlatarak belirtileri ve tedavi yollarına ait bilgi verdi.

Doç. Dr. Çinar, “Babada ve erkek kardeşlerde prostat kanseri teşhisi mevcutsa, prostat kanseri riskiniz artabilir. Ayrıyeten, ailede göğüs kanseri riskini artıran genler (BRCA1 yahut BRCA2) varsa yahut çok güçlü bir ailede göğüs kanseri hikayesi varsa, prostat kanseri riskiniz daha yüksek olabilir. Obez olan bireylerde prostat kanseri riski, sağlıklı kilolu olduğu düşünülen şahıslara kıyasla daha yüksek olabilir, lakin araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.

Obez şahıslarda, kanserin daha agresif olması ve birinci tedaviden sonra geri dönme mümkünlüğü daha yüksektir. Prostat kanseri teşhisinde altın standart sistem, prostat iğne biyopsisidir, PSA yüksekliği olan ve yahut rektal muayenede olağandışı bulgular saptanan hastalara prostat iğne biyopsisi önerilmektedir.

Ailesinde prostat kanseri hikayesi olan 40 yaşın üzerinde olan erkeklerde, ailesinde prostat kanseri hikayesi olmayan 50 yaşın üzerindeki erkeklerde en az yılda 1 defa PSA denetimi ve parmakla rektal muayene önerilmektedir” sözlerini kullandı.

“Tedavi evresi değişiklik gösterir”

Prostat kanserinin tedavileri ve komplikasyonlarına yönelik Doç. Dr. Çinar, “Prostat kanserinin tedavisi hastalığın klinik evresine nazaran değişiklik göstermektedir. Prostat’ta sonlu hastalığı olan bireylerde şayet metastaz bulgusu da yoksa ekseriyetle prostat kanserine yönelik tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.

Bunlar içerisinde 1 Faal İzlem, 2 Radikal Prostatektomi, 3 Radyoterapi, üzere seçenekler mevcuttur. Radikal prostatektomi açık, laparoskopik ya da robotik biçimde yapılabilir. Bu üç tekniğin, hastalığın denetimi açısından birbirine üstünlüğü yoktur. Laparoskobik ve robotik cerrahi ise açık cerrahiye oranla daha az kan kaybı, daha az ağrı ve daha az hastanede yatış müddeti üzere avantajları vardır” dedi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir